มวยไทยมรดกภูมิปัญญาของชาติไทย

มวยไทยมรดกภูมิปัญญาของชาติไทย

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาตินับเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษสร้างสรรค์ถ่ายทอดไว้ มวยไทย ศิลปะการต่อสู้ของชนชาติไทยที่มีเอกลักษณ์ Continue reading “มวยไทยมรดกภูมิปัญญาของชาติไทย”