ฤาษีดัดตน แม่บทของกลมวยไทย

ฤาษีดัดตน แม่บทของกลมวยไทย

จากบันทึกของครูมวยไทยในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้มีการนำท่า 13 ใน 80 ท่าของฤาษีดัดตนที่บรรจุไว้ในจารึกวัดโพธิ์ มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสรีระร่างกาย Continue reading “ฤาษีดัดตน แม่บทของกลมวยไทย”