ฤาษีดัดตน แม่บทของกลมวยไทย

จากบันทึกของครูมวยไทยในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้มีการนำท่า 13 ใน 80 ท่าของฤาษีดัดตนที่บรรจุไว้ในจารึกวัดโพธิ์ มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสรีระร่างกาย ที่จะใช้สำหรับการฝึกฝนศิลปะมวยไทย จนเป็นตำนานเล่าสืบ ๆ กันมาในอีกหลาย ๆ ครูมวยไทยในรุ่นถัดมา เท่าที่สามารถรวบรวมได้จำนวน 13 ท่าของ มีดังนี้

 1. ยืดกายแบกฟ้า มาจากท่าของฤาษีดัดตนแก้เมื่อยร่างกาย
 2. วันทาขาเดียว มาจากของฤาษีดัดตนแก้เข่า
 3. เหนี่ยวเท้าค้ำเข่า มาจากท่าของฤาษีดัดตนแก้ลมเข่า ลมขา ลมหน้าอก
 4. มือท้าวดันขา มาจากท่าของฤาษีดัดตนแก้ตะคริว มือเท้า
 5. กดกายาค้ำดิน มาจากท่าของฤาษีดัดตนแก้ปวดสะโพก
 6. เหยียบธรณินผลักโลก มาจากท่าของฤาษีดัดตนแก้ไหล่ขัด สะโพกขัด
 7. โยกเข่ายื้อมา มาจากท่าของฤาษีดัดตนแก้ลมส้นเท้า
 8. ก้าวท่ายักษ์กุมภัณฑ์ มาจากท่าของฤาษีดัดตนแก้ไหล่ แก้ขา
 9. เหนี่ยวกัณฐาดันเข่า มาจากท่าของฤาษีดัดตนแก้สลักไหล่
 10. ศอกท้าวถ่างพับแข้ง มาจากท่าของฤาษีดัดตนแก้ลมในขา
 11. สำแดงท่ากบลีลา มาจากท่าของฤาษีดัดตนแก้เข่า ขาตาย
 12. โอบหัตถารับเท้า มาจากท่าของฤาษีดัดตนแก้เท้าเหน็บ
 13. สลับเข่ายื้อศอก มาจากท่าของฤาษีดัดตนแก้ขัดแขน

ทุกท่าล้วนแต่มีความหมายในตัวเอง เพื่อการฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอย่างยิ่งยวด

Similar Posts